Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Anh/chị cho biết Trình tự cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Ông A đến Sở Công Thương hỏi thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Thủ tục Thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương cho tổ chức quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Tôi muốn biết Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong thời gian bao nhiêu năm kể từ ngày cấp?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Tôi muốn biết Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương gồm những giấy tờ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Tôi muốn biết Thủ tục đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam do Sở Công Thương thực hiện bao gồm những giấy tờ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Tôi muốn hỏi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Tôi muốn hỏi Hồ sơ thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tình, thành phố do sở Công Thương thực hiện gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Tôi muốn hỏi thời hạn của giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là bao nhiêu năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Tôi muốn hỏi Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm là bao nhiêu năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tôi muốn hỏi Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Anh Nguyễn Đình Đ đến Sở Nội vụ hỏi Thủ tục tặng Bằng khen cấp tỉnh có mấy bước?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Anh Nguyễn Văn H hỏi trình tự thực hiện Thủ tục Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Anh Trần Văn B đến Sở Nội vụ hỏi Thủ tục thi tuyển công chức bao gồm những bước nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Anh Trần Văn V đến Sở Nội vụ hỏi Thủ tục xét tuyển viên chức có bao bước ? cụ thể như nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Anh/ chị cho biết Lệ phí thi thăng hạng viên chức là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Anh/Chị cho biết Điều kiện, tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển công chức gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Anh/Chị cho biết Lệ phí đối với thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Anh/Chị cho biết Lệ phí phí xét tuyển viên chức quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Anh/Chị cho biết Lệ phí thi tuyển công chức là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: