Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Hồ sơ bao gồm những gì? Thời hạn giải quyết thủ tục trong bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Hồ sơ cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gồm những gì? Thời hạn giải quyết trong bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Hồ sơ công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hiện tại có gửi online được không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích bao gồm những thành phần nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Hồ sơ thực hiện thủ tục này gồm những thành phần gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm những gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Muốn thực hiện thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế thì phải đến đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch là bao nhiêu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn bao nhiêu năm?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Sau khi nộp hồ sơ thì khi nào khách sạn tôi được thẩm định xếp hạng?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Tại sao không có tiêu chí đối với trưởng bộ phận khách sạn 1 sao?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện TTHC thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn quảng cáo được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích bao gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Thời gian thực hiện thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế trong bao lâu

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Thủ tục hành chính này được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Trình độ ngoại ngữ của Trưởng lễ tân khách sạn 2,3 sao được quy định như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Trình tự và cách thức thực hiện của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Việc quảng cáo trên băng - rôn có thời hạn treo trong bao lâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Việc xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke có phải nộp phí không?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: