Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Ông A đến Sở Tư pháp hỏi về hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP cho cá nhân gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Nguyễn Phú Tú (Ngày gửi, 04/12/2019 16:56)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Anh/ chị cho biết tôi đến xin cấp bản sao giấy khai sinh cho con là Nguyễn Văn A, đã đăng ký khai sinh năm 2014 tại Sở Tư pháp Điện Biên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Anh/chị cho biết thủ tục Xin nhập quốc tịch Việt Nam?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Các hành vi người được trợ giúp pháp lý được quyền khiếu nại?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Các luật sư cần có những điều kiện để tham gia lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: