Đặt câu hỏi
Tìm kiếm nội dung câu hỏi
Vui lòng điền tiêu đề

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Nội dung câu hỏi 1:

Ông A đến Sở Tư pháp hỏi về hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP cho cá nhân gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Nguyễn Phú Tú (Ngày gửi, 04/12/2019 16:56)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 2:

Anh/ chị cho biết tôi đến xin cấp bản sao giấy khai sinh cho con là Nguyễn Văn A, đã đăng ký khai sinh năm 2014 tại Sở Tư pháp Điện Biên?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 3:

Anh/chị cho biết thủ tục Xin nhập quốc tịch Việt Nam?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 4:

Các hành vi người được trợ giúp pháp lý được quyền khiếu nại?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 5:

Các luật sư cần có những điều kiện để tham gia lựa chọn, ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 6:

Các căn cứ thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 7:

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Đấu giá viên gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 8:

Tôi muốn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thì tôi cần chuẩn bị hồ sơ thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 9:

Cần nộp những giấy tờ gì khi yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 10:

Tôi công tác tại Hội luật gia. Tôi muốn xin cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật thì cần cung cấp những loại giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 11:

Nộp hồ sơ thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý tại đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 12:

Những trường hợp nào bị từ chối không thực hiện trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 13:

Yêu cầu trợ giúp pháp lý được thực hiện trong phạm vi nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 14:

Vụ việc trợ giúp pháp lý được thực hiện tại lĩnh vực nào? Các hình thức trợ giúp pháp lý là gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 15:

Chị Nguyễn Thị B đại diện của Cơ quan tố tụng đến Sở Tư pháp hỏi về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp Phiếu LLTP để hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 16:

Cơ quan Nhà nước có yêu cầu cấp Phiếu LLTP để hỗ trợ công tác quản lý nhận sự thì thủ tục yêu cầu cấp Phiếu LLTP phải làm như thế nào ?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 17:

Để chứng minh là người được trợ giúp pháp lý cần phải nộp những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 18:

Điều kiện để được công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 19:

Đối tượng nào được khiếu nại về trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 20:

Hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm giấy tờ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 21:

Người được trợ giúp pháp lý gửi đơn tại đâu để được rút yêu cầu trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 22:

Những đối tượng nào thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 23:

Nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý tại đâu? Bằng hình thức như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 24:

Ông A đến Sở Tư pháp hỏi về hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP cho cá nhân gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 25:

Pháp lập quy định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh trong những trường hợp như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 26:

Thành phần hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 27:

Thành phần hồ sơ cần nộp bao gồm những gì? Nộp tại đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 28:

Thành phần hồ sơ gồm những giấy tờ nào? Nộp tại đâu?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 29:

Tôi bị mất Thẻ đấu giá viên để xin cấp lại thẻ tôi thực hiện như thế nào?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời:

Nội dung câu hỏi 30:

Tôi muốn đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên thì tôi cần chuẩn bị những loại giấy tờ kèm theo?

Người gửi: Công dân (Ngày gửi, 23/12/2019 11:40)

Xem trả lời: