Thông báo:
Từ ngày 20/06/2022 thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên tại địa chỉ: https://motcua.dienbien.gov.vn/vi
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Các bước thực hiện dịch vụ công
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 1 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  03/2023
  0.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 2 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 5 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  02/2023
  60.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 2 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 0 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  01/2023
  0.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 8 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 5 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  62.5 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21 hồ sơ
 • Quá hạn 4 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  84.0 % đúng hạn
 • Xem chi tiết
 • Đã tiếp nhận 1 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 160 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34 hồ sơ
 • Quá hạn 126 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  21.25 % đúng hạn
 • Xem chi tiết